Ses Yalıtım Bilgileri | Ses Yalıtım İle İlgili Terimleri

Ses yalıtımı nasıl yapılır ? şikayetleriniz doğrultusunda size özel keşif ve çözümler ile sonuçlandırılır.

Sesin kaynağında azaltılması veya önlenmesi için, örneğin;

 • Sesin kaynağının ses iletimin azaltan bir muhafaza içine alınması
 • Titreşimi önleyecek şekilde yerleştirme
 • Sese yol açan parçalarda (bilya ve zincirler gibi) yapısal değişiklikler
 • Sese yol açan eski makinaların, daha az gürültü çıkaran yeni makinalarla değiştirilmesi

Ses yalıtımını sağlayan materyallerin kullanılması, örneğin;

 • Sesten koruma için duvarlar
 • Titreşim azaltımları
 • Tavan ve duvar kaplamaları
 • Ses geçirmeyen hücreler yapılması

  Pasif gürültü koruması

  • Gürültüye maruz kalanların bulundukları yerlere ses geçirmeyen pencereler takılması
  • Gürültü önleyici duvarlar yapılması
  • Gürültüye maruz kalan insanlara kulaklık verilmesi

  İşletmede altyapı ve organizasyonun değiştirilmesi

  Mutlak surette gerekli olan ve önlenemeyen gürültü çıkaran çalışmaların dinlenme sürelerinin (öğle arası, sabah ve akşam saatleri) dışına çıkarılması Gürültü çıkaran iş safhaları arasında daha sık dinlenme sürelerinin konulması.

  Sesin yoğunluğu, belli bir alan baz alınarak ölçülür. İnsan kulağı belli bir seviyeden sonraki sesleri duyabilir, Ancak sesin seviyesi duyulabilecek en düşük seviyenin trilyonlarca katına kadar ulaşılabilir. Böyle çok büyük rakamlarla karşılaşmamak için akustikte sesin seviyesini belirtmek için birim olarak desibel (dB) kabul edilmiştir. desibel skalası logaritmiktir. Böylece duyulabilen ses seviyesini 1 kabul edip, acı verici olarak kabul edilen ve bunun 10 trilyon katına kadar olan sesleri 1 dB ile 130 dB arasında ifade etmek mümkün olmuştur.

Ses Yalıtım Bilgileri 

Aksa Akustik olarak ses yalıtımı uygulamalarımızda genellikle süngerpan, ahşap yünü kauçuk tabanlı ürünler kullanmaktayız. Detaylı bilgi için bizi arayınız.

Akustik Baffle: Genelde tavanlarda kullanılan dik olarak asılan ses soğurma üniteleridir. Mekanlarda yansıma süresini ve ses şiddetini azaltır.

Epdm Ses Bariyer: Ses kaynağının yakınlarına engel olarak konulan, sesin önünü kesen, doğrudan gelen ses etkisini azaltan ses yalıtımı ürünleridir.

Bulut (cloud): Baffle ların tersine yatay olarak asılan akustik panellerdir.

Darbeli ses: Hava doğuşumlu olamayıp, iki sert objenin çarpmasıyla oluşur. Zeminden gelen ayak sesi, zemine düşen obje vb. örnektir.

Decibel ( dB ): Logaritmik oran olarak tanımlı ses şiddeti seviyesidir. Örnek olarak: nefes sesi 5 dB, ofis çalışma alanı sesi 50 dB, 100 mt uzakta kalkan jet uçağı sesi 130 dB dir

Frekans: Birim zamandaki titreşim sayısıdır. Akustik frekans Hertz (Hz) olarak kullanılır. Hertz bir saniyede olan titreşim sayısıdır.

Gürültü: Dinleyici tarafından engellenen, rahatsız edici, istenmeyen sestir. Gürültünün her zaman çok yüksek seviyede olması gerekmez.

Ses Basınç Seviyesi: Yüksek ses seviyesini tanımlar. Ses basınç seviyesi decibel ile tanımlanır ve ses seviye metresi ile ölçülür. İki kişinin konuşma sesi seviyesi ağırlıklı ortalama ile 50-55 seviyesindedir.

Ses iletim Kaybı: Bir bölmeye gelen ve bölmeden geçen ses kuvvetleri arasındaki farktır.

Hava Doğuşumlu Ses: Ses kaynağının havada (herhangi bir yere temas etmeden ) oluşması ve yayılmasıdır. Konuşma sesi buna örnek verilebilir.

Hertz (Hz): Ses frekans birimi. Bir saniyedeki titreşim sayısı. Ses yalıtım uygulamaları yapılmadan önce ölçüm yapılır.

Mimari Akustik: Yapısal mekanlarda ses iletim fonksiyonunun en iyi şekilde kontrol altına alınması için yapılan çalışmalardır.

Oktav Bandı: Geniş frekans alanlarına sahip enerji içeren ses, bant dediğimiz bölümlere ayrılmıştır. Bunlar genel olarak 10 oktav bantta tanımlanmıştır ve bölgelerine düşen merkez frekanslarla isimlendirilir. Bunlar ; 31.5,63,125,250,500,1000,2000,4000 Hz.

Resonans: Belli bir frekansta süreklilik. Ses yalıtım konusu.

Sabin: Malzemenin ses soğurma birimi. Akustik malzemenin sabin değeri, malzemenin soğurma katsayısı ve malzemenin miktarıyla tanımlanır.

Ses yalıtımı: Sesin etkisini yok etmek için özel malzemelerin yapılarda kullanılmasına ses yalıtım uygulamaları denmektedir.

Soğurma: Ses enerjisinin ısı enerjisine çevrilip yansıma enerjisinin azaltılmasıdır. Ses yalıtım bilgileri.

Spectrum: Ses dalgasının frekans ve genlik bilgilerinin tanımıdır.

Titreşim yalıtımı: Tahrik edilen mekanik sistemlerin hareketlerini soğuran esnek desteklerin uygulaması. Ses yalıtım bilgileri.

Titreşim: Tanımlı referans noktası çevresinde salınım kuvvetidir. Titreşim genel olarak frekans,Hz. Dakikadaki çevrim, dakikadaki darbe gibi tanımlanabilir. Bu salınım hareketinin genliği (salınımın genişliği) kuvvetin büyüklüğünü gösterir.

Ultrasounds: 20,000 Hz den yüksek frekanstaki seslerdir. İnsan kulağını bu sesleri duymaz. Ses yalıtım bilgileri.

Yansıma: Sesin mekanlarda düz ve sert satıhlara çarparak tekrar duyulması yansımadır(reverbaration). Yansıma süresi (reverberation time, RT ) sesin ne kadar süre duyulabilir olduğunun saniye olarak değeridir. Ses yalıtımı uygulamaları bu yansımalar olduğu için yapılmaktadır.